Política de privacitat i condicions d'ús

1. RESPONSABLE
Qui és el responsable del tractament de les seves dades?
Identitat: PG111 Project, S.L.U. (en endavant, PG111)
Adreça: Avinguda Diagonal, 640, 4-D, 08017 Barcelona, Espanya
Telèfon: +34 93 368 49 30
Correu electrònic: privacypolicy@kkh-propertyinvestors.com

2. FINALITATS
Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?
En compliment del disposat en el Reglament Europeu 2016/679 General de Protecció de Dades, l’informem que a PG111 tractem les dades que vostè ens facilita amb les següents finalitats:
a. Garantir una correcta gestió de la nostra relació comercial amb vostè (atenent a les seves consultes i sol·licituds);
b. Utilitzar les dades personals per millorar els productes i serveis que oferim, gràcies a l’automatització de perfils;
c. Comunicar les seves dades a altres empeses del grup empresarial al que pertany PG111, concretament a KKH Property Investors, S.L.U., amb finalitats administratives internes, inclòs el tractament de les dades personals dels clients.

3. TERMINI O CRITERI DE CONSERVACIÓ DE LES DADES
Durant quant temps conservarem les seves dades?
Les seves dades seran conservades mentre duri la relació comercial, o en sol·liciti vostè la seva supressió, així com el temps necessari per complir amb les obligacions legals.

4. LEGITIMACIÓ
Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?
La base legal per al tractament de les seves dades és l’execució d’un contracte consistent en garantir-li una correcta gestió de la nostra relació comercial amb vostè (atenent a les seves consultes i sol·licituds). La resta de finalitats estan basades en el consentiment que l’hi sol·licitem, sense que en cap cas la retirada d’algun d’aquests consentiments condicioni garantir-li una correcta gestió de la relació comercial.

5. DESTINATARIS
A quins destinataris es comunicaran les dades?
Les seves dades es comunicaran a altres empreses del grup empresarial al que pertany PG111, concretament a KKH Property Investors, S.L.U., amb finalitats administratives internes, inclòs el tractament de les dades personals dels clients. També podran ser cedides en els casos en els que existeixi una obligació legal.

6. DRETS
Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?
Té dret a obtenir confirmació de si a PG111 estem tractant dades personals que li concerneixen, o no. Tanmateix, té dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la supressió quan, entre altres motius, les seves dades ja no siguin necessàries per les finalitats per les quals foren recollides. En determinades circumstàncies, podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas només les conservarem per l’exercici o la defensa de reclamacions. Nogensmenys, pot exercir el dret a la portabilitat de les dades, així com retirar els consentiments facilitats en qualsevol moment, sense que això afecti a la sol·licitud del tractament basada en el consentiment previ a la seva retirada. Podrà exercir els citats drets mitjançant petició escrita dirigida a l’adreça corresponent Avinguda Diagonal, 640, 4-D, 08017 Barcelona, Espanya, o bé enviant un correu electrònic a kkh@kkh-propertyinvestors.com. Finalment, l’informem que es pot dirigir a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i als altres organismes públics competents per qualsevol reclamació derivada del tractament de les seves dades personals.

7. PROCEDÈNCIA
Com hem obtingut les seves dades?
Li recordem que, en cas de proporcionar-nos dades relatives a una altra persona física, haurà de, amb caràcter previ a la seva inclusió, informar-la dels elements continguts en aquesta clàusula.

Registri el seu interès

PG111 Project, S.L.U. (en endavant, PG111) és el responsable del tractament de les seves dades personals i pretén garantir una correcta gestió de la relació comercial amb vostè. Tanmateix, li indiquem que mitjançant la present està acceptant que comuniquem les seves dades a altres empreses del grup al qual pertany PG111, concretament a KKH Property Investors, S.L.U. Pot consultar la nostra política de Protecció de Dades aquí.

Gràcies per registrar el seu interès sobre el Passeig de Gràcia 111.

Un agent comercial es posarà en contacte amb vostè aviat.

Tancar

S'ha produït un error a l’hora d’enviar el seu missatge

Torni a intentar-ho més tard

Tancar