Avís legal

The Residences by Mandarin Oriental, Barcelona (Les Residències) no les promociona, patrocina, posseeix, ofereix ni ven Mandarin Oriental Hotel Group ni cap de les seves empreses filials (en endavant “MOHG”) , i MOHG no representa Les Residències ni ofereix cap garantia sobre elles. El promotor de Les Residències és PG111 Project, S.L.U. (el "Promotor"). El Promotor i els propietaris de Les Residències utilitzen el nom i la marca comercial de Mandarin Oriental de conformitat amb les condicions de les llicències revocables de MOHG, que poden vèncer o es poden cancel·lar. MOHG no es fa responsable de cap manera del contingut del lloc web del Promotor ni de les seves pràctiques de recopil·lació, ús o privacitat de dades.

Tots els materials, plànols, especificacions, imatges generades per ordinador i perspectives d'aquest material de màrqueting són impressions artístiques que només serveixen com a orientació per aconseguir una idea general i conceptual del projecte. La informació que es proporciona es considera exacta al moment de la seva publicació. L'empresa es reserva el dret de modificar i corregir detalls sense previ avís.

La informació redactada en el fullet és subjecte a canvis si els aprovessin les autoritats i no pot formar part de cap oferta ni contracte. Tots els plànols són subjectes a modificacions que hagin aprovat les autoritats pertinents. Les superfícies i les dimensions són aproximades i són subjectes a l'avaluació final i a la seva construcció. Les il·lustracions d'aquest fullet són impressions artístiques i només serveixen per oferir una idea aproximada del projecte. Tot i que hem pres les mesures adients a l'hora d'oferir aquesta informació, els propietaris o agents no poden considerar-se responsables de cap imprecisió.

El Promotor: PG111 Project, S.L.U., Av. Diagonal 640, 4D, 08017 Barcelona, Espanya. Tel: (34) 93 368 49 30. Ubicació: Passeig de Gràcia 111, 08008 Barcelona, Espanya. Inici de la construcció 4T, 2017. Data de finalització esperada 2020.

Registri el seu interès

PG111 Project, S.L.U. (en endavant, PG111) és el responsable del tractament de les seves dades personals i pretén garantir una correcta gestió de la relació comercial amb vostè. Tanmateix, li indiquem que mitjançant la present està acceptant que comuniquem les seves dades a altres empreses del grup al qual pertany PG111, concretament a KKH Property Investors, S.L.U. Pot consultar la nostra política de Protecció de Dades aquí.

Gràcies per registrar el seu interès sobre el Passeig de Gràcia 111.

Un agent comercial es posarà en contacte amb vostè aviat.

Tancar

S'ha produït un error a l’hora d’enviar el seu missatge

Torni a intentar-ho més tard

Tancar